Brukervilkår

VILKÅR FOR BRUK AV JOYN

Sist oppdatert 06.07.2022.

 

1. OM JOYN

JOYN er en applikasjon som gir deg mulighet til å samle og organisere dine medlemskap og medlemskort på ett sted. Gjennom JOYN får du oversikt over medlemskap, informasjon om aktuelle tilbud, mulighet til å aktivere nye medlemskap og for kommunikasjon med organisasjonen du er medlem i. Appen, serverløsningen og koblingen med din organisasjon utgjør samlet «tjenesten».

Tjenesten er utviklet og leveres av JOYN AS, orgnr 824776512 (omtalt som «oss» eller «vi»).

2. HVORDAN AVTALEN INNGÅS

Bruk av tjenesten forutsetter at du har akseptert disse avtalevilkårene for bruk («vilkårene), som regulerer forholdet mellom deg som sluttbruker, oss og deler av forholdet ditt til organisasjonen din.

Når du laster ned JOYN til ditt nettbrett, din mobiltelefon, din smarttelefon eller annen enhet (samlet «mobiltelefon») eller benytter JOYN ved hjelp av nettleser, er det et vilkår for å kunne ta tjenesten i bruk at du har en mobiltelefon med operativsystem som støttes av tjenesten, at du legitimerer deg som angitt og at vi aksepterer deg som bruker. Dersom du allerede har lastet ned appen, vil du ved å ta appen i bruk akseptere vilkårene.

3. BRUKEN AV TJENESTEN

3.1 Dine medlemskap

Ved nedlasting av JOYN og oppkobling mot organisasjoner som er partnere i JOYN, får du en samlet tilgang til og oversikt over dine medlemskap hos disse organisasjonene. Vi er ikke part i avtalen mellom deg og den enkelte medlemsorganisasjon (som vil være en tredjepart). Ditt avtaleforhold til (medlemskap i) organisasjonene reguleres av den enkelte organisasjons medlemsvilkår. Eventuelle spørsmål, klager eller krav knyttet til medlemskapet må du rette direkte til den enkelte organisasjon.

3.2 Betalingstjenester

JOYN er ikke en kredittyter eller betalingsformidler. Eventuelle spørsmål, klager eller krav knyttet til kreditt, betaling eller varer og tjenester kjøpt med kreditt må rettes direkte til aktuell kredittyter, betalingsformidler, organisasjon eller leverandør.

4. REGISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER OG TILGANGER

4.1 Registrering av opplysninger

For at JOYN og dine tilknyttede medlemskap skal kunne tilby deg tjenesten er det nødvendig å registrere visse opplysninger om deg og bruken av tjenesten. I forbindelse med at du tar JOYN i bruk, kan visse opplysninger om deg registreres. Se personvernerklæringen for oversikt over disse.

4.2 Tilganger

JOYN trenger ulike tilganger til mobiltelefonen din for at tjenesten skal fungere med den tiltenkte funksjonaliteten. Disse tilgangene er:

Sted , slik at du kan finne tilknyttede butikker og tilbud i nærheten.

Varslinger, slik at JOYN kan sende deg pushvarsler.

Bilder, slik at du kan legge til bilder av kundeklubbkort.

Kamera , for at du skal kunne ta bilde av medlemskort.

Mobildata , for å kommunisere med tilknyttede organisasjoner og motta informasjon fra disse. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst internett (Wi-Fi) for å kunne benytte medlemskortene og motta tilbud og annen informasjon.

Kontaktlisten, for enkelt å kunne dele medlemsfordeler med venner og familie.

Bakgrunnsoppdatering, for enkel oppdatering av appen med ny funksjoner og muligheter.

Ønsker du å slå av tilganger og dermed trekke tilbake samtykket til tilgang, gjør du dette under innstillinger på din mobiltelefon. Vær oppmerksom på at tjenestens funksjonalitet vil bli begrenset dersom tilganger slås av.

5. BEHANDLING OG UTLEVERING AV INFORMASJON

5.1 Informasjon om bruk av JOYN som lagres

Når du bruker medlemskortene dine i JOYN overføres det blant annet informasjon om din posisjonen til din mobiltelefon, hvilke varslinger og meldinger du har mottatt, bilder tatt med appen, til oss. Denne informasjonen kan sammen med informasjon fra eksterne kilder, eksempelvis medlemsorganisasjonen, adresseregistre og lignende, brukes av JOYN til administrasjon av tjenesten og av medlemsorganisasjonen til administrasjon av medlemskapet og sende deg informasjon, tilbud og varsler. Se pkt. 5.3.

For nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring.

5.2 Samtykke til direktekommunikasjon

Du samtykker til at organisasjonene du administrerer ditt medlemskap i gjennom JOYN benytter JOYN til å kommunisere med deg direkte. JOYN kan også benytte informasjonen du har registrert til direktekommunikasjon. Denne kommunikasjonen er begrenset til forhold som gjelder tjenesten og kan omfatte SMSer, epost og via sosiale medier.

5.3 Markedsføring

Du samtykker til at opplysninger som angitt under punkt 4.1, 4.2 og punkt 5.1 kan sammenstilles og benyttes for markedsføringsformål knyttet til dine medlemskap. Hensikten er å formidle relevante tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for deg.

Markedsføringen kan rettes til deg direkte gjennom kanaler som angitt i pkt. 5.2. Markedsføringen kan blant annet gjelde bonuser, kuponger, rabattkoder, tilbud og lignende.

5.4 Statistikk

Du samtykker til at JOYN og organisasjonene kan bruke opplysningene hentet inn via tjenesten for statistikkformål.

Til statistikkformål brukes måleverktøyet Google Analytics eller tilsvarende.

6. INNSYN, RETTING, SLETTING

Informasjonen blir behandlet i henhold til personopplysningsloven med tilhørende forskrift, og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Du kan på forespørsel til organisasjonen få innsyn i den informasjon som er registrert om deg i forbindelse med tjenesten, samt kreve eventuelle feil rettet. Dette gjøres ved at du tar kontakt med den enkelte organisasjon tilknyttet gjennom JOYN.

Du kan til enhver tid administrere dine samtykker og personopplysninger knyttet til JOYN under innstillinger i appen.

7. BRUK OG RETTIGHETER

Vi eier varemerket JOYN og har opphavsrett til tjenesten, herunder appen. Eierskapet inkluderer rettigheter til layout, tekster, programvare, bilder, katalogstruktur, lyd og video. Du har kun rett til å benytte JOYN til personlig bruk. Det er ikke tillatt å benytte tjenesten til å foreta kopiering og tilgjengeliggjøring av opphavsrettsbeskyttet materiale.

8. ENDRINGER

Vi har rett til fortløpende å foreta endringer i tjenestens innhold, funksjon, markedsføring og i vilkårene. Ved vesentlige endringer i vilkårene vil vi be om ditt samtykke.

9. MANGEL

Vi kan ikke garantere at tjenesten alltid vil fungere uten feil, eller at tjenesten og dens funksjoner alltid er tilgjengelig for deg. Funksjonalitet og tilgjengelighet kan også påvirkes av forhold utenfor vår kontroll, som nettverksoppkoblinger, overførings- og nettverksfeil eller din mobiltelefon. Vi garanterer ikke at appen er kompatibel med alle mobiltelefoner, eller vil oppføre seg likt på alle mobiltelefoner.

10. ANSVAR

Vi er ikke ansvarlig for innhold i kommunikasjon fra organisasjon du har tilknyttet gjennom JOYN til deg, eller oppfyllelse av avtale inngått mellom deg og den enkelte organisasjonen. JOYN er hverken sponsor eller har andre forpliktelser knyttet til dine medlemskap.

Vi er heller ikke ansvarlig for skade, eller økonomisk tap som følge av bruk av tjenesten, eller som følge av feil eller mangler ved tjenesten eller forhold på organisasjonenes side.

11. OPPSIGELSE

Du kan når som helst avlutte bruken av tjenesten og si opp denne avtalen. Bruken avslutter du ved å avinstallere appen. Dette gjør du ved å slette kontoen i appen.

Avinstallering av appen eller sletting av kontoen din vil ikke føre til at medlemskapet ditt i den enkelte organisasjon avsluttes. For oppsigelse av medlemskap i den enkelte organisasjon må du henvende deg til den aktuelle organisasjonen, og etterleve de krav som følger av organisasjonens vilkår.

12. LOVVALG OG VERNETING

Denne avtalen reguleres av norsk lov, med Oslo tingrett som verneting.