Gå tilbake
Generelt

Er det sikkert å bruke JOYN?

Det er helt sikkert å bruke JOYN. Vi tar personopplysninger på alvor og kommer aldri å selge disse videre til en tredjepart. Vi følger lover om personvern, og etterkommer GDPR (ny personvernlov) som trådte i kraft mai 2018.