Personvern

Personvernerklæringen er sist oppdatert 20.02.2021.

1.Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan personopplysninger JOYN AS samler inn blir behandlet, delt og lagret i forbindelse med bruk av JOYN-applikasjonen «appen»(«JOYN» eller «tjenesten).

2.Grunnleggende prinsipper for JOYN AS behandling av personopplysninger

JOYN AS tar ansvar for å beskytte dine personopplysninger. Du kan ha tillit til at vi samler inn og beskytter personopplysningene dine på en trygg og god måte.

JOYN AS garanterer å:

– Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger.

– Kun bruke personopplysningene dine for det formålet vi har samlet dem inn for.

– Ikke samle inn eller behandle flere opplysninger om deg enn vi trenger for å kunne tilby deg JOYN, og for å kunne fortsette å tilby deg forbedrede og videreutviklede versjoner av JOYN.

– Ikke lagre personopplysninger lenger enn det som trengs for å oppfylle avtalen med deg, eller lenger enn du gir tillatelse til.

– Gi deg mulighet til å korrigere og slette personopplysninger som er feil, eller som du ikke lenger ønsker at vi skal lagre.

– Be om ditt samtykke hvis vi skal dele dine personopplysninger med tredjeparter, og kun dele dine personopplysninger der det er til din fordel.

– Benytte IT-verktøy for å beskytte dine personopplysninger.

Ved å benytte JOYN samtykker du til at JOYN AS kan samle inn og behandle personopplysninger om deg som beskrevet under.

3.Databehandler og formål

JOYN AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Formålet med innsamlingen er å tilby deg en samlet tilgang og oversikt over dine medlemskap og medlemskort i ulike organisasjoner gjennom bruk av JOYN. JOYN gir deg oversikt over medlemskapene dine, informasjon om aktuelle tilbud og annen kommunikasjon fra organisasjonene du er medlem i.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine persondata for å oppfylle nevnte formål. Det er viktig at du gjør deg kjent med erklæringen da du ved å ta i bruk JOYN samtykker til at JOYN AS behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om å levere JOYN til deg.

4.Grunnlaget for behandlingen
Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er ditt samtykke til bruk og lov om personopplysninger med tilhørende forskrift.

Personopplysningsloven gir deg rettigheter til blant annet å:

– Få personopplysninger slettet

– Få uriktige personopplysninger rettet

– Få innsyn i personopplysninger som er lagret.

Norsk lov gjelder.

Enhver avgivelse av personopplysninger er frivillig, men noen opplysninger er nødvendige for å kunne benytte JOYN. Du kan trekke tilbake samtykke og få kontoen din slettet via «appen».

5.Hvilke opplysninger vi samler inn

JOYN samler inn:

– Informasjon når du registrerer deg som en bruker. Når du laster ned JOYN vil du bli bedt om å opprette en brukerkonto og oppgi informasjon som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, kjønn og medlemskap.

– Informasjon om din påfølgende bruk av brukerkontoen.

– IP-adresse, informasjon fra informasjonskapsler (cookies) og diagnostikkdata. Denne informasjonen vil lagres også for sikkerhets- og diagnostikkformål.

– Informasjon om geografisk posisjon

– Informasjon fra andre kilder om din brukeraktivitet

JOYN benytter Google Analytics og lignende verktøy som samler inn informasjon om aktivitetene dine i JOYN. Denne informasjonen benyttes for statistikk og dataanalyseformål, og for å bedre brukeropplevelsen din ved at brukerinnstillingene og opplysningene dine fremkommer når du benytter JOYN.

Informasjonen fra Google Analytics og lignende verktøy kan både være aggregert og anonymisert, og knyttet til deg som bruker.

6.Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Informasjonen vi samler inn brukes til å levere, utvikle og forbedre JOYN.

Vi kan:

– bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg informasjon, og til å invitere deg til å evaluere hvor fornøyd du var med bruk av JOYN.

– formidle tilbud og øvrige henvendelser fra dine medlemsorganisasjoner for markedsføringsformål direkte i JOYN, og til øvrig kontaktinformasjon du har registrert i JOYN, som epost og telefon.

– benytte dine personopplysninger og opplysninger om din bruk av tjenesten anonymisert for å hjelpe oss og dine medlemsorganisasjoner med å fatte beslutninger om markedsføring og produktutvikling.

Vi kan benytte underleverandører for å levere, utvikle og forbedre JOYN. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.

Vi benytter IT-verktøy og metoder for å holde informasjonen din sikker når den overføres fra deg gjennom internett til våre servere.

All informasjon og alle filer lastet opp til JOYN blir kryptert ved opplasting til vår skybaserte tjeneste, som opereres av Microsoft Azure. Dine eventuelle konto- og bankopplysninger blir også kryptert før det lagres i våre databaser.

7.Hvor vi behandler dine personopplysninger

Informasjon som innhentes av JOYN AS ved bruk av Google Analytics eller lignende verktøy lagres i [USA] i samsvar med Googles personvernregulering. Overføringen skjer i henhold til EUs standardavtale for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS.

8.Utlevering av personopplysninger

JOYN deler ikke dine personopplysninger for kommersielle eller markedsføringsformål til andre enn dine egne medlemsorganisasjoner uten ditt forutgående samtykke.

I de følgende begrensede situasjonene kan vi dele dine personopplysninger:

– Ved ditt eksplisitte samtykke: Et eksempel på dette kan være når du kjøper tjenester av våre samarbeidspartnere gjennom JOYN. Hvis du gjør dette kan vi dele personopplysninger nødvendig for levering av ytelser fra samarbeidspartneren.

– For ekstern prosessering: Vi har underleverandører og andre tilknyttede tjenesteytere som bistår oss med databehandling og lagringen, inkludert kundesupporttjenester hos våre underleverandører og tjenesteytere. Disse tjenesteyterne samt JOYN AS’ ansatte kan få tilgang til opplysninger om deg for å oppfylle sine plikter overfor JOYN AS. Tjenesteyterne har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.

– Som følge av rettslige krav: Vi kan utgi dine personopplysninger til en tredjepart dersom vi etter en rimelig vurdering anser oss å være forpliktet til det som følge rettslige krav. Dette kan gjelde for eksempel som bevis i rettssak eller for å etterkomme EU-regler.

– Vi kan dele anonymisert statistikk med våre samarbeidspartnere eller på annen måte offentliggjøre anonymisert statistikk. For eksempel kan vi offentliggjøre undersøkelser om og generelt forbedre tjenestene våre. Vi kan også utgi anonymisert brukerdata om JOYN til samarbeidspartnere som er interessert i å tilby tjenester gjennom JOYN. Vi sikrer at denne informasjonen er anonymisert og ikke kan knyttes til deg.

– Dine personopplysninger kan samles, behandles og lagres av JOYN AS eller våre underleverandører og tjenesteytere innen EU, EØS eller på steder regulert av lovgivning som tilfredsstiller EUs krav til betryggende behandling av personopplysninger. Av denne grunn kan dine personopplysninger være underlagt rettslig regulering og krav om utlevering til myndigheter i andre jurisdiksjoner.

9.Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger

JOYN lagrer dine personopplysninger så lenge du har en brukerkonto hos oss, og i maksimalt tre måneder etter brukerkontoen din er slettet. I den grad vi har rettslig plikt til lagring kan vi lagre noe informasjon inntil 10 år, for eksempel av som følge av plikt til oppbevaring av regnskap.

10.Endringer

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Ved vesentlige endringer vil vi be om ditt samtykke.